Попълнете вашите имена и година, за която плащате в полето долу:

Сума (200 лв. за встъпителен чл. внос и 150 лв. за годишен)